Facebook å privatmejl å Blackboard å Twitter å akademimejl å Christinesvarld å annan privatmejl  å bubblaren Wordfeudchatten å öppna platforms å slutna platforms….

Det är inte utan att man är uppdaterad. Fråga mig vadsomhelst. Jag vet.

 

o det kanske inte är så märkligt att det blir random i huvudet ibland…

Annonser