image

Riktigt bra konsert, lite mindre bra publik, vilket antagligen har ett göra med 1. Medelåldern på publiken….2. Det faktum att det var en sittkonsert.

Jag, som gammal konserträv, vill ha lite mer tryck, lite mer golvet gungar o lite mer ”känna basen i bröstet”, men ja, det var en jättebra konsert o det som var lite mindre bra var definitivt inte Eldkvarns fel!

Annonser